สามารถ เปิดเผย งบประมาณฯ กรุงเทพมหานครปี’65 เกือบจะ 8 หมื่นล้าน เหลืองบลงทุนให้ผู้ว่าฯคนใหม่ใช้เพียงแค่ 94 ล้าน ไม่พอให้ผู้ว่าฯคนใหม่ผักดันแนวทางเสร็จในปีนี้ จำต้องรอคอยการจัดงบประมาณของปี 2566 
ช่วงวันที่ 1 เดือนมิถุนายน นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สมัยก่อนรองผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร เขียนเนื้อความทางเฟซบุ๊กเล่าเนื้อหางบประมาณปี 2565 ที่เหลือให้ข้าหลวงประจำจังหวัดจังหวัดกรุงเทพคนใหม่ได้ใช้ โดยบอกว่า
งบประมาณรายการจ่ายของ กรุงเทพมหานคร รายปีงบประมาณ 2565 จะเหลือไว้ให้คุณผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้ใช้ดำเนินงานตามแนวนโยบายที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งไว้ได้มากน้อยขนาดไหน? ถ้าเกิดเหลือน้อย จะทำเช่นไร?
1.งบประมาณ กรุงเทพมหานคร ปี 2565 มีเท่าใด?
งบประมาณรายการจ่ายรายปีงบประมาณ 2565 ของ กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมดทั้งปวง 78,979,446,500 บาท มีงบประมาณ 11 จำพวก ดังเช่น
– งบประมาณพนักงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่กําคราวดให้จ่ายเพื่อการจัดการงานบุคคล
– งบประมาณดําเนินงาน ซึ่งเป็นรายการจ่ายที่กําคราวดให้จ่ายเพื่อการจัดการงานประจํา เป็นต้นว่ารายการจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าแรง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุรวมทั้งค่าสาธารณูปโภค
– งบประมาณลงทุน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่กําคราวดให้จ่ายเพื่อการลงทุน เช่นรายการจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้าง
– งบประมาณเงินสนับสนุน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่กําครั้งดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือการดําเนินงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ขอรับเงินสมทบ และก็
– งบประมาณกึ่งกลาง ซึ่งเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้เป็นรายการจ่ายของศูนย์กลางไม่ได้กําครั้งดให้เป็นของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดโดยยิ่งไปกว่านั้น ฯลฯ
2. งบประมาณชนิดไหนเยอะที่สุด?
จากงบประมาณทั้งยัง 11 ชนิด พบว่างบประมาณเจ้าหน้าที่มากที่สุดเป็น 21,071,439,960 บาท คิดเป็น 26.68% และก็ตามด้วยงบประมาณแผนการตลอด 14,997,130,849 บาท คิดเป็น 18.99% รวมทั้งงบประมาณกึ่งกลาง 14,417,767,187 บาท คิดเป็น 18.26%
3.งบประมาณลงทุนมีเยอะแค่ไหน?
จากงบประมาณรายการจ่ายปี 2565 อีกทั้ง 11 จำพวก พบว่ามีงบประมาณซึ่งสามารถใช้ในลัษณะของการลงทุนได้รวมทั้งสิ้น 14,222,239,849 บาท คิดเป็น 18.01% โดยรวมมาจากงบประมาณ 4 ชนิด ดังต่อไปนี้
– ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและก็อาคารบ้านเรือน (รายการปีเดียว) 1,392,845,085 บาท
– โครงงานสม่ำเสมอ (เฉพาะงบประมาณลงทุน) มี งบประมาณ กรุงเทพมหานคร 8,815,786,377 บาท แล้วก็เงินสนับสนุนรัฐบาล 989,667,000 บาท
– งบประมาณกึ่งกลาง (เฉพาะที่ใช้ลงทุน) 2,760,113,387 บาท
– แนวนโยบายประธาน + แผนการใหม่ (เฉพาะที่ใช้ลงทุน) 263,828,000 บาท
4.เหลืองบลงทุนให้ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ใช้เท่าใด?
จากงบประมาณในการลงทุนทั้งปวง 14,222,239,849 บาท พบว่ามีเหลือให้แก่คุณผู้ว่าฯ ชัชชาติใช้ในปีงบประมาณ 2565 แค่เพียง 94 ล้านบาทเพียงแค่นั้น (ข้อมูลในวันที่ 25 พ.ค. 2565) ซึ่งเป็นเงินจากงบประมาณกึ่งกลาง ดังต่อไปนี้
– เงินทุนสำรองจ่ายทั่วๆไป กรณีรีบด่วนหรือจำเป็นจะต้อง โดยประมาณ 67 ล้านบาท
– เงินทุนสำรองจ่ายทั่วๆไป กรณีค่าครองชีพเพื่อการพัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยประมาณ 27 ล้านบาท
5.สรุป
งบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2565 ที่ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ สามารถใช้ปฏิบัติการตามหลักการที่ใช้ออกหาเสียงเหลือเพียงแค่ 94 ล้านบาทเพียงแค่นั้น ซึ่งไม่พอแน่ๆ แต่ว่าแม้กระนั้น อาจมีเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณจำพวกอื่น ที่สามารถโอนมาเป็นงบประมาณกึ่งกลางเพื่อใช้สำหรับเพื่อการลงทุนได้ แต่ว่าเหลืออยู่ไม่มากมาย
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ อาจไม่สามารถที่จะนำแนวทางที่ใช้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมาก่อให้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้มาก แต่แล้วเมื่อตอนปีงบประมาณ 2566 เดี๋ยวนี้ร่างงบประมาณค่าใช้จ่ายรายปี 2566 กำลังรอคอยให้คุณผู้ว่าฯชัชชาติตรึกตรอง ซึ่งท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทางที่ใช้ออกหาเสียงได้ ก่อนเสนอไปสู่การพิเคราะห์ของสมาชิกสภาจังหวัดกรุงเทพถัดไป
โดยเหตุนั้น ในปีงบประมาณ 2566 คาดว่าท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ จะสามารถทำงานตามหลักการที่ใช้ออกหาเสียงไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยม
ทั้งผองนี้ ขอเป็นอย่างยิ่งหัวใจให้คุณผู้ว่าฯ ชัชชาติ สามารถแปลงหลักการไปสู่การกระทำได้เสร็จ ตามแผนที่วางไว้ เพื่อความสบายของคนเมืองเทวดาฯ ทุกคนครับผม