ไบรท์ ทูเดย์ (Bright Today) พาเช็ก ปฏิทินวันพระ – วันโกน เมษายน 2566 ตรงกับวันใดบ้าง จัดเตรียมฟังธรรมมะ สวดมนต์ไหว้พระ สะสมบารมีบุญ
วันพระ เป็นวันที่มีระบุตามปฏิทินจันทรคติ มีเดือนละ 4 วัน ตัวอย่างเช่น วันขึ้น 8 เย็น, วันขึ้น 15 เย็น (วันขึ้น 15 ค่ำ), วันแรม 8 เย็น รวมทั้งวันแรม 15 เย็น (แม้เดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 เย็น) ในมีนาคม จะมีวันพระรวมแล้วทั้งปวง 4 วันวันพระ หมายคือ วันสัมมนาของชาวพุทธเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพุทธศาสนารายสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วๆไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” ยกตัวอย่างเช่น วันรักษาศีลฟังธรรม
ดวงปี 2566 7 ราศี ดวงเด่นกว่าคนใด! รับสินทรัพย์ รับโชคจำนวนมาก
ดวงความรัก เมษายน 2566 จะรุนแรงเพียงใด! เช็กด่วน!
“หมอช้าง” ชี้ วันสงกรานต์ 2566 นี้ 2 ราศี ต้องระมัดระวัง!
ไบรท์ ทูเดย์ (Bright Today) พาเช็ก ปฏิทินวันพระม.ย. 2566 ตรงกับวันใดบ้าง จัดเตรียมซื้อพวงดอกไม้ไหว้ขอพร ฟังธรรม
ปฏิทินวันพระม.ย. 2566
วันพุธที่ 5 ม.ย. 2566 ขึ้น ๑๕ เย็น เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ย. 2566 แรม ๘ เย็น เดือนห้า(๕) ปีเถาะ (วันสงกรานต์)
วันพุธที่ 19 ม.ย. 2566 แรม ๑๔ เย็น เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนเมษายน 2566 ขึ้น ๘ เย็น เดือนหก(๖) ปีเถาะ 
ปฏิทินวันโกนม.ย. 2566
นอกเหนือจากนั้น วันก่อนวันพระหนึ่งวัน เรียกว่า “วันโกน” เนื่องจากว่าธรรมดาในวันขึ้น 14 เย็นธรรมดา ก่อนวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น 15 เย็น เป็นกลางเนียมของพระในประเทศไทยที่จะโกนหัวในวันนี้
วันอังคารที่ 4 ม.ย. 2566 ขึ้น 14 เย็น เดือน 5 ปีเถาะ
วันพุธที่ 12 ม.ย. 2566 แรม 7 เย็น เดือน 5 ปีเถาะ
วันอังคารที่ 18 ม.ย. 2566 แรม 13 เย็น เดือน 5 ปีเถาะ
วันพุธที่ 26 ม.ย. 2566 ขึ้น 7 เย็น เดือน 6 ปีเถาะ
ซึ่งในวันโกนก็มีข้อพึงกระทำตนของชาวพุทธทั่วๆไปเหมือนกัน ไบรท์ ทูเดย์ (Bright Today)  ได้ชี้ช่องทางลัด การเดินทงของชีวิตให้ราบรื่น ไม่ขัดข้อง ถ้าเกิดปฏิบัติได้ตามนี้รวมทั้งทำอย่างสม่ำเสมอ การันตีว่าชีวิตของคุณ จะดียิ่งขึ้นอย่างชัดเจนเจน 
“วันนี้วันโกน วันพรุ่งวันพระ” คืนวันนี้ 1 ทุ่ม ไหว้วันโกน ช่วยเหลือดียิ่งขึ้น ราบรื่นไม่ขัดข้องสิ่งใด

ติดตามข้อมูล Bright Today วิถีทางอื่นๆ
Website : BRIGHT TODAYFacebook : BRIGHT TVLine Today : BRIGHT TODAY